§1.
DENIFICJE

1. Sprzedający- Wybrzeże Gdańsk S.A. z siedzibą przy ul. Zawodników 1, 80- 729 Gdańsk. Wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem NIP: 5833497257,
REGON: 220197162.

2. Klient- strona dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym, pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, przez co rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej.

3. Sklep internetowy- strona internetowa dostępna pod adresem https://sklep.wybrzezegdansk.pl/ za pośrednictwem której Klient może zakupić towar od Sprzedającego.

4. Towary- rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie internetowym mogące być przedmiotem sprzedaży.

5. Cena- cena detaliczna Towaru, która jest powiększona o należny podatek VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) wyrażona w złotówkach polskich nie obejmująca usługi dostawy.

§2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego.

2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

3. Zamówienie w Sklepie internetowym mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełna zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

4. Osoby dokonujące zakupów w Sklepie internetowym to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych i prawdziwych danych przez Klienta wskazanych w formularzu koniecznym do zakończenia procesu zakupu Towarów a także adresu wysyłki w przypadku wybrania takiej formy dostarczenia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, przy czym zmiany nie wpływają na cenę w złożonym uprzednio przez Klienta zamówieniu.

7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zdjęcia Towaru ze Sklepu internetowego w przypadku, gdy w sklepie stacjonarnym została dana rzecz wyprzedana. Może się zdarzyć, że dostępność rozmiaru różni się od faktycznego stanu magazynowego.

8. Osoby rejestrujące się w Sklepie internetowym oraz dokonujące w nim zakupu, podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

9. Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu internetowego.

10. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu.

11. Korzystanie ze Sklepu internetowego https://sklep.wybrzezegdansk.pl/ oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§3.

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. W Sklepie internetowym można składać zamówienia 24 godziny na dobę korzystając z adresu:

https://sklep.wybrzezegdansk.pl/

2. Podczas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości koszyka poprzez dodawanie i usuwanie Towarów oraz zmienianie ilości danego Towaru w koszyku.

3. Klient kompletuje zamówienie przeglądając Towary znajdujące się w sklepie wybierając opcję ,,Dodaj do koszyka” na stronie Towaru. W momencie gotowości do złożenia zamówienia na stronie ,,Koszyk” należy skorzystać z linku ,,Przejdź do realizacji zamówienia”. Korzystając z dalszej procedury Klient wskazuje dane osobowe, adres dostawy( na jaki adres mają być dostarczone Towary), sposób dostawy jak i płatności.

4. Dokonanie powyższych czynności oraz kliknięcie przycisku ,,Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie zamówienia w Sklepie internetowym i zawarcie umowy kupna-sprzedaży Towarów objętych zamówieniem.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz podsumowanie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail.

§4.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Klient poprzez kliknięcie w ikonę ,, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.

2. Cena Towaru w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy oraz Klienta.

3. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia umieszczonych Towarów w Sklepie internetowym były zgodne z rzeczywistością.

4. Sprzedający wraz z Towarem wysyła dokument poświadczający zakup zgodnie z danymi podanymi w formularzu zakupowym: paragon fiskalny lub faktura VAT.

5. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie. Zamówienia przyjmowane są  do realizacji w terminie do 3 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku Towarów personalizowanych. Termin realizacji jest uzależniony od firmy zewnętrznej z którą współpracuje Sprzedający.

7. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą telefoniczną bądź wiadomością e-mail o ile Klient takie dane podał w formularzu zamówienia. Jeśli Klient wyrazi zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W przypadku braku zgody, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku dokonania przedpłaty środki zostaną zwrócone na konto Klienta.

§5.

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Sklep internetowy sklep.wybrzezegdansk.pl umożliwia dokonywanie płatności na dwa sposoby:
a) za pomocą płatności elektronicznych (przelew internetowy z karty płatniczej lub kredytowej) za zamówione Towary za pośrednictwem zewnętrznego systemy płatności oferowanego przez PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – www.payu.pl.
b) przelewem bakowym bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu internetowego.

2. Klient ma prawo do sprawdzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej lub listonosza czy przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

3. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich.

4. Pokrycie kosztów przesyłki na terenie Polski ponosi Klient w wysokości 7,50 zł.

5. Koszt przesyłki poza granice Polski będzie ustalany indywidualnie.

§6.

WYMIANA TOWARU

1. W przypadku, gdy Klient zakupił Towar w niewłaściwym rozmiarze, Sklep internetowy umożliwia Klientom wymianę zakupionych towarów, o ile dostępny jest towar w pożądanym rozmiarze.

Wyjątkiem są Towary personalizowane, które nie podlegają wymianie ani zwrotom.

2. Wymianie podlegają jedynie Towary, które są kompletne, nie zniszczone do których Klient posiada dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

3. Aby dokonać wymiany towaru na właściwy rozmiar w tym celu należy skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres:

zamowienia@wybrzezegdansk.pl i ustalić czy właściwy rozmiar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.

4. Aby wymienić towar należy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem i dowodem zakupu na adres: Wybrzeże Gdańsk S.A. ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk.

§7.

WARUNKI REKLAMACJI TOWARÓW

1. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamowane Towary wraz z pisemnym uzasadnieniem należy dostarczyć na adres Sklepu internetowego:Wybrzeże Gdańsk S.A. ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk.

2.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru na adres Sklepu internetowego.

3. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy bądź naprawiony o ile będzie to możliwe a następnie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowany towar nie będzie można już naprawić bądź wymienić na nowy sklep zwróci środki Klientowi na wskazany przez niego rachunek bankowy.

§8.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY/ ZWROT PRODUKTÓW

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku ,,O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000e.  póź. zm.) Kupujący w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) Towaru.

2. Wyjątkiem są Towary personalizowane, które nie podlegają zwrotom ani wymianie.

3. Zwracany towar powinien być kompletny i w stanie niezmienionym po jego otrzymaniu. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT). Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

4. Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu internetowego: Wybrzeże Gdańsk S.A. ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk, koszt zwrotu ponosi Klient.

5. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Wybrzeże Gdańsk S.A. w ramach sklepu internetowego „sklep.wybrzezegdansk.pl” bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres: Wybrzeże Gdańsk S.A. ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk. W razie odstąpienia od umowy - umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

§9.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując zakupów w sklepie sklep.wybrzezegdansk.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Wybrzeże Gdańsk S.A. ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk swoich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.

2. Administratorem danych osobowych jest Wybrzeże Gdańsk S.A. ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

3. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu płatności „PayU.pl” , która administruje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.payu.pl dla systemu płatności „PayU.pl”.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.